Over ons

Onze geschiedenis en externe partners

Korte geschiedenis

Toen in 1892 de pastoor van Wiekevorst, E.H. Verschueren, het initiatief nam tot de bouw van een godshuis, wist hij niet dat deze kleine boerderij zou uitgroeien tot een echt centrum voor ouderenzorg. In 1895 werd de verzorging en het beheer toevertrouwd aan de Zusters van Berlaar.

In de beginjaren woonden er 9 ouderlingen (allen mannen) in het “St.-Jozefgesticht”. Maar door de vele verbouwings- en uitbreidingswerken werden er in 1910 al 45 bejaarden verzorgd.

In 1977 werd besloten om alle ouderenvoorzieningen van de congregatie van de zusters van het Heilig Hart van Maria samen te brengen onder één overkoepelende organisatie: de vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar.

Het decreet van 5 maart 1985 leverde een belangrijke bijdrage tot de uitbouw van het rusthuis. De instelling evolueerde geleidelijk tot een rust- en verzorgingstehuis en werd als dusdanig erkend in 1988. Datzelfde jaar werd ook een nieuwbouw met 90 wooneenheden in gebruik genomen.

In de periode 1992-1994 werd er nog verder uitgebreid: een residentie met 30 serviceflats, twee afdelingen voor dementerende ouderen en 3 kamers voor kortverblijf werden gerealiseerd.

In 2003 werden nog een aantal afdelingen uitgebreid.

In 2018 wijzigde de naam van de overkoepelende vzw van “Rusthuizen” naar “Zorggroep Zusters van Berlaar”.

De daaropvolgende jaren werd er sterk geïnvesteerd in de uitbreiding van het zorgaanbod voor thuiswonende ouderen met o.a de oprichting van een dagverzorgingscentrum en lokaal dienstencentrum. Al deze diensten werden vanaf 2023 op dezelfde site ondergebracht in een gloednieuw “buurtzorghuis”.

Externe samenwerkingen

In het kader van de wettelijke normen, werkt ons woonzorgcentrum samen met het AZ Herentals en het  H.-hartziekenhuis in Lier. Dit ziekenhuis beschikt zowel over een geriatrische dienst als over een palliatieve eenheid. Daarnaast bestaat er ook een samenwerkingsverband met het Palliatief Netwerk Mechelen.

Ons woonzorgcentrum is mede-initiatiefnemer van het praatcafé dementie in Heist-op-den-Berg en wij werken ook samen met het expertisecentrum dementie.