Over ons

Hieronder kan je meer info vinden over onze geschiedenis en externe samenwerkingen.
Voor onze missie en visie verwijzen wij je graag door naar de de overkoepelende pagina van de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar.

Meer info over:

onze geschiedenis  externe samenwerkingen  

Toen in 1892 de pastoor van Wiekevorst, E.H. Verschueren, het initiatief nam tot de bouw van een godshuis, wist hij niet dat deze kleine boerderij zou uitgroeien tot een echt centrum van bejaardenzorg.

In 1895 werd de verzorging en het beheer van het rusthuis toevertrouwd aan de Zusters van Berlaar. Vanaf toen werd het tehuis het St.-Jozefgesticht genoemd.

Het kleine boerderijtje heeft vele gedaanteveranderingen ondergaan. De verbouwings- en uitbreidingswerken weerspiegelden de noden van de zusters en de kostgangers doorheen de voorbije eeuw. De belangrijkste verbouwingswerken gebeurden in 1907, 1955, 1964 en tijdens de periode 1971-1973.

In de beginjaren waren er negen ouderlingen (allen mannen) gehuisvest. Door de jaren heen namen de opvangmogelijkheden toe. In 1910 werden er 45 bejaarden verzorgd.

In 1977 werd besloten om alle ouderenvoorzieningen van de congregatie van de zusters van het Heilig Hart van Maria samen te brengen onder één overkoepelende organisatie: de vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar.

Het decreet van 5 maart 1985 leverde een belangrijke bijdrage tot de uitbouw van het rusthuis. De instelling evolueerde geleidelijk tot een rust- en verzorgingstehuis en werd als dusdanig erkend in 1988.

In 1988 kon ook een nieuwbouw met 90 wooneenheden in gebruik genomen worden.
In de periode 1992-1994 werd er nog verder uitgebreid: een residentie met 30 serviceflats, twee afdelingen voor dementerende ouderen en 3 kamers voor kortverblijf werden gerealiseerd.

In 2003 werden nog een aantal afdelingen uitgebreid.

In 2018 wijzigde de naam van de overkoepelende vzw van “Rusthuizen” naar “Zorggroep Zusters van Berlaar”.

In het kader van de wettelijke normen, werkt ons woonzorgcentrum samen met het AZ Herentals en het  H.-hartziekenhuis in Lier. Dit ziekenhuis beschikt zowel over een geriatrische dienst als over een palliatieve eenheid. Daarnaast bestaat er ook een samenwerkingsverband met het Palliatief Netwerk Mechelen.

Iedere 2 weken komt bij ons de psychologe langs van het centrum voor geestelijke gezondheidszorg De Pont. Zij bieden een preventieve en ambulante hulpverlening aan voor onze bewoners met psychologische problemen en psychiatrische stoornissen.

Ons woonzorgcentrum is mede-initiatiefnemer van het praatcafé dementie in Heist-op-den-Berg en wij werken ook samen met het expertisecentrum dementie.