Woonzorgcentrum

In ons woonzorgcentrum verblijven er permanent 146 bewoners. Zowel valide als zorgbehoevende ouderen of personen met dementie kunnen bij ons terecht. Bewoners én bezoekers hebben steeds toegang tot gemeenschappelijke ruimtes, tuin, cafetaria …
Ons woonzorgcentrum wil een thuis zijn, waar het prettig wonen is, met een goede verzorging in een huislijke sfeer.

Meer info over:

onze woongroepen  onze kamers zorg- en dienstverlening • vrijetijdsbesteding • huiskamergesprekken
prijzen • aanvraag tot opname  

Onze woongroepen

Neerhof is een woongroep die vooral op het thuisgevoel inspeelt. Mits hun toestemming willen we deze bewoners niet enkel betrekken in de persoonlijke zorg, maar ook in huishoudelijke taken, het stimuleren van ontmoetingen en het deel blijven uitmaken van de samenleving. We gaan samen naar de markt, winkel, het toneel …

Schrieken is een woongroep op het gelijkvloers waar er veel kans is tot ontmoeten. We besteden er veel aandacht aan het behoud van levensfuncties, beweging en autonomie. Anderzijds is er ook het respect voor de keuze van het levenseinde en de mogelijkheid tot maximale palliatieve zorg en comfortzorg. Bewoners waarvoor het leven op Schrieken te druk is, hebben de mogelijkheid om naar Wimpel verhuizen.

Wimpel is genieten van rust, privacy en individuele aandacht. Voor bewoners met lichamelijke zorgen wil dit zeggen dat we samen afspreken hoe en wanneer dit het best past. Bewoners die op zichzelf willen wonen en leven, kunnen dit ook. Deze bewoners vullen zelf hun dag in zoals zij dit wensen vanuit een dialooggestuurde zorg.

Ritsendijk is een woongroep voor mensen met geheugen- of oriëntatieproblemen. De toegangsdeur is beveiligd maar in de woongroep zelf kunnen de bewoners hun vrijheid zowel binnen als buiten beleven. Warme zorg, gezelligheid en huiselijkheid staan hier centraal. Bewoners waarvoor het te druk is, hebben de mogelijkheid om naar Wimpel te verhuizen.

Kapellekensdreef is een beveiligde woongroep met 2 kleine woongroepen, elk met een eigen woonkamer, keuken, eetkamer, tuin en terras. Door te werken met kleuren, geuren, geluiden en herkenning leggen we de focus op de gevoelswereld. We gaan samen met de familie en mantelzorgers mee in de belevingswereld van de bewoner.

Onze kamers zijn ingericht met het nodige meubilair:

• een bed, nachtkastje en hoge rugzetel
• een tafel met stoel
• een ingebouwde kast 
• een badkamer met linnenmand, lavabo en toilet
• een aansluiting voor telefoon, tv en internet (wifi)
• een verpleegoproepsysteem

Iedere bewoner mag zijn kamer zelf zo huiselijk en gezellig mogelijk inrichten met foto’s, decoratie, een televisietoestel …. Tapijten zijn niet toegestaan.

Zorg- en dienstverlening

Goede zorg verlenen en voldoen aan ieders individuele noden is onze prioriteit. Naast bewonersgerichtheid streven we naar een kleinschaligheid waarbij we een thuis willen zijn voor de bewoner, zijn familieleden en onze medewerkers.

Om hoogstaande zorg op maat te kunnen bieden, werken we met een professioneel multidisciplinair team. De verschillende disciplines zoals verpleeg- en zorgkundigen, kinesisten, ergotherapeuten, woon-leefbegeleiders, medewerkers sociale dienst … werken nauw samen om de zorgverlening optimaal te laten verlopen.

Er is een coördinerend en raadgevend arts aan ons woonzorgcentrum verbonden die de medische activiteiten coördineert. De keuze van huisarts is vrij.

In ons woonzorgcentrum bieden wij ook palliatieve zorgverlening. Hierdoor kunnen bewoners ook hun laatste dagen bij ons doorbrengen.

Wij kiezen er uitdrukkelijk voor om mensen te verzorgen en nabij te zijn tot het einde toe. Voor ons betekent volwaardige bewonerszorg dat we bewoners en familie begeleiden, tot op het laatste stuk van hun weg, afscheid nemen en sterven.

In deze laatste fase van het leven wordt de zorg en begeleiding extra aangepast aan de individuele noden van de bewoner en zijn familie. Wij willen een optimale comfortzorg bieden door samen met de huisarts, familie, het multidisciplinair team en natuurlijk met de bewoner zelf overleg te plegen en een aangepast zorgenplan op te stellen. Wij staan open voor ethische vragen rond lijden en sterven. Vragen over het levenseinde beluisteren en bespreken wij in een multidisciplinair ethisch team.

Het bestrijden van pijn en onaangename symptomen komen op de eerste plaats, maar we zorgen ook voor begeleiding op emotioneel en spiritueel vlak.

Vanuit de traditie wordt het huis gedragen door christelijke waarden met respect voor de eigen levensvisie van elke bewoner. Wij wensen echter duidelijk open te staan voor iedereen. Ieders filosofische, politieke en godsdienstige opvatting wordt gerespecteerd.

De mogelijkheid bestaat om dagelijks een eucharistieviering bij te wonen of om de communie op de kamer te ontvangen. Wij besteden vanuit onze bezieling veel aandacht aan de kerkelijke gebeurtenissen en feestdagen.

Bij een andere godsdienst of overtuiging is men steeds vrij een eigen geestelijke begeleider of raadsman te ontvangen.

Vrijetijdsbesteding

Activiteiten worden op maat aangeboden, afhankelijk van de zorggraad en de interesse van de bewoner. Denk hierbij aan een zangactiviteit of optreden, samen de krant lezen, turnen, geheugentraining, gezelschapsspelletjes, een uitstap …

Maar ook een babbeltje, foto’s bekijken, een luisterend oor bieden …
We opteren voor een visie waarin de animatie gericht is op het zich thuis voelen van de bewoner, het totale welzijn van de bewoner en een zinvol invullen van de “leef-tijd”.

Huiskamergesprekken

Alle bewoners worden per woongroep iedere 3 maanden uitgenodigd op de huiskamergesprekken. Hierin bespreken we het reilen en zeilen van de woongroep, worden voorstellen gedaan, kunnen bewoners vertellen wat beter kan, maar ook wat goed is …

Wanneer het voor de bewoner zelf te moeilijk is om hieraan deel te nemen, nodigen wij de vertrouwenspersoon uit.

Prijzen

Eénpersoonskamer type 1€ 64,91 per dag/persoon
Eénpersoonskamer type 2€ 69,18 per dag/persoon
Tweepersoonskamer€ 53,63 per dag/persoon

verblijf en verzorging (verpleegkundige zorg en ergotherapie)
• maaltijden (inclusief dieetvoeding) en drank
• onderhoud van de kamer
• incontinentiemateriaal
• bedlinnen
• animatie
• wifi
• brand- en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

• opleg dokterskosten en medicatie
• bijkomende kameraccommodatie (tv, gesprekskosten telefoon, huur koelkast …)

• drankjes in de cafetaria
• was van persoonlijk linnen
• haar- en voetverzorging

Aanvraag tot opname

De aanvraag tot opname gebeurt bij voorkeur door de toekomstige bewoner zelf. Wenst u meer informatie of komt u graag even langs? Dit is steeds mogelijk na een telefonische afspraak met het team van buurtzorg Wiekevorst.

Tel. 014 27 02 99
buurtzorg.wiekevorst@zusters-berlaar.be

Als dit mogelijk is, mag u vooraf al wel het aanvraagformulier downloaden en laten invullen door uw huisarts.